Krachtgericht coachen 2e druk
Over de auteurs

Over de auteurs

Prof. dr. Fred Korthagen is emeritus hoogleraar Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht en heeft als specialisaties opleiden, training en coaching. Hij publiceerde honderden artikelen en verschillende boeken over deze onderwerpen in acht talen. Samen met coauteurs schreef hij onder andere de boeken Een leraar van klasse, Leren van binnenuit en Werken vanuit je kern.

Fred Korthagen ontving diverse internationale prijzen voor zijn werk. Hij kreeg de titel Fellow of the American Educational Research Association, als erkenning voor de kwaliteit van zijn onderzoek en de invloed van zijn werk op de praktijk. Vanuit zijn organisatie Korthagen Opleidingen geeft hij over de hele wereld lezingen en cursussen, in profit- en non-profitorganisaties, met name over de thema’s realistisch opleiden en krachtgericht en zijnsgericht coachen.

Fred Korthagen is ook opgeleid als gestalttherapeut en geschoold in diverse andere therapeutische benaderingen. Hij vindt het de mooiste uitdaging in leerprocessen om de inspiratie van mensen aan te boren, omdat dan steeds weer blijkt dat zij onvermoede kwaliteiten in huis hebben, waarmee ze een prachtige bijdrage aan de wereld kunnen geven.

E-mail: info@korthagen.nl.

Meer informatie: www.korthagen.nl

 

Ellen Nuijten is Master of Human and Organizational Behavior en heeft jarenlange ervaring als trainer, supervisor, personal coach en teamcoach. Haar specialisaties zijn het activeren van krachtgerichte reflectie en het psychologisch kapitaal van individuen en teams. Vanuit haar werk als organisatiecoach en vanuit haar bedrijf Spirit in Learning heeft zij veel ervaring met krachtgericht coachen en de implementatie daarvan in organisaties. Ze is opgeleid in begeleidingskunde, systemisch werk (volgens Hellinger), de contextuele benadering (volgens Nagy), psychosynthese, lichaamsgerichte therapie, gestalt en realistisch opleiden. Samen met Fred Korthagen heeft ze de benadering van

kracht- en zijnsgericht coachen ontwikkeld en geeft ze bij Korthagen Opleidingen cursussen in deze benaderingen aan coaches en leidinggevenden. 

Ellen is door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) gecertificeerd als Master Coach. Haar uitgangspunt is de positieve bijdrage die ieder mens van nature wil geven aan een groter geheel.

E-mail: info@spiritinlearning.nl.

Meer informatie: www.spiritinlearning.nl

 

Verdieping

Als het thema krachtgericht coachen je aanspreekt, dan is het lezen van dit boek uiteraard slechts een eerste stap in het onder de knie krijgen van deze aanpak. Wie verdere verdieping zoekt, kan deelnemen aan een cursus krachtgericht coachen (zie www.korthagen.nl). Het is ook mogelijk individuele of teamcoaching op maat aan te vragen, bijvoorbeeld gericht op de implementatie van krachtgericht coachen in de eigen organisatie of afdeling. 

 

Op de website www.korthagen.nl zijn ook veel relevante publicaties te vinden. Op de subpagina van deze website die gaat over dit boek staan antwoorden op veelgestelde vragen over krachtgericht coachen.

 

Krachtgericht coachen kan verder verdiept worden door het contact met de diepste lagen in het ui-model te versterken. Dit beschrijven Fred Korthagen en Ellen Nuijten in het boek Zijnsgericht coachen, dat ook weer concrete coachingsaanpakken en oefeningen bevat en onderbouwing door middel van theorie. Bij zijnsgericht coachen worden mensen geholpen hun authentieke zelf te vinden, voorbij gewoontepatronen en beperkende beelden over zichzelf. Daardoor worden psychologische en spirituele ontwikkeling verbonden. Ook op dit gebied verzorgt Korthagen opleidingen cursussen. 

 

Voor opleiders die de (kern)reflectiebekwaamheid bij (aanstaande) professionals willen ontwikkelen, bijvoorbeeld in de lerarenopleiding, schreven Fred Korthagen en Ellen Nuijten het boek De kracht van reflectie.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.